Klachtenregeling


Niet tevreden? Laat het ons weten! Het woord klacht klinkt negatief. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Door het indienen van een klacht kunt u aangeven wat er volgens u kan verbeteren in de zorg. 

 

Wij hebben een klachtenregeling. Deze geldt voor alle cliënten die ondersteuning krijgen of hebben gehad van RIBW GO. Ook naastbetrokkenen kunnen een klacht indienen.Wat is een klacht?

Een klacht is een uiting van ongenoegen. Bij een klacht gaat het om zaken die volgens u anders hadden moeten of kunnen verlopen. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over:

  • een medewerker van RIBW GO;
  • huisvesting;
  • RIBW GO als organisatie.

 

Een klacht indienen

Een klacht kunt u mondeling of schriftelijk indienen bij de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie, telefoonnummer 088 825 00 10 of info@ribwgo.nl. U kunt ook een brief sturen aan het centrale adres van RIBW in Zwolle, ter attentie van de klachtencommissie. Kunt u dat niet zelf? Dan kan iemand anders het namens u doen, bijvoorbeeld ouder(s) of verzorger(s) of de cliëntvertrouwenspersoon.  


De klachtencommissie

De klachtencommissie bestaat uit drie en ten hoogste uit vijf onafhankelijke leden. Dat wil zeggen dat deze mensen niet werkzaam zijn bij RIBW GO. Minstens één van hen heeft een juridische achtergrond en één lid zit in de commissie op voordracht van de Cliëntenraad. De klachtencommissie heeft haar werkwijze in een reglement vastgelegd. Dit reglement is op te vragen bij de ambtelijk secretaris.